E abogado di fransia den liña!


CONTRARIO a keda konfia den e rekuperashon di multa i sances en Di afdak di e ministerionan ekonómiko i finansiero


realisá e ministerionan di revisión

E pèrkurá pa e recauda di multa i sances kualnan implementá e prosedimentu pa e relacion di adaptai wardadó e inventario.